-India Club (India klub), Bratislava indiaklub@zoznam.sk
-Association of the Indian-Slovak Friendship (Spoločnosť Indicko-slovenského priateľstva), Trenčín www.slovindia.greenheart.sk