SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Breaking the vicious circle

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Breaking the vicious circle, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Breaking the vicious circle, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

adopt a strategy for… - prijať stratégiu pre…
alternative to fossil fuels – alternatíva k fosílnym palivám
ambitious package of measures – ambiciózny balíček opatrení
at which their purchase is economically sensible – na ktorej je ich kúpa ekonomicky rozumná
battery-swap stations – stanice na výmenu batérií
to be eyeing – poškuľovať po…
bigger penetration of hybrid cars – väčšie presadenie hybridných áut
binding targets – záväzné ciele
common EU-wide standards – bežné normy EÚ
common plug – spoločná elektrická zásuvka
continued lack of them… - ich trvalý nedostatok
cost-efficient operations are achievable – nákladovo efektívne činnosti sú dostupné
cross-border project – cezhraničný projekt
declare an interest – prejaviť záujem
decrease to a level… – klesnúť na úroveň...
elaborate – vypracovať, rozpracovať
electric road vehicles – elektrické vozidlá
employment – zamestnanosť
equipment, environment – vybavenie, životné prostredie
to establish a strong position – vytvoriť si silnú pozíciu
exceed – prekračovať
expectations have been met – očakávania sa napĺňajú
to face – čeliť, stáť pred…
fast charging station – rýchlo-nabíjacia stanica
fast-growing global market – rýchlo rastúci svetový trh
feasible business models – uskutočniteľné podnikateľské modely
to fit with replaceable batteries –vybaviť vymeniteľnými batériami
for the equipment needed – pre potrebné vybavenie
from a commercial point of view – z obchodného hľadiska
from the viewpoint of its implementation – z hľadiska jej uplatňovania
fundamental factors affecting the development – základné faktory, ovplyvňujúce rozvoj
given the near-absence – vzhľadom na prakticky neprítomné…
gradual and evolutionary – postupný a evolučný
great prospects in – skvelé vyhliadky v…
hefty state subsidies – mohutné štátne dotácie
hydrogen – vodík
charging stations – nabíjacie stanice
invoice according to the services they use – fakturujú im podľa služieb, aké využívajú
to jump-start development – prudko naštartovať vývoj
lag behind developed countries – zaostávať za rozvinutými štátmi
leasing of electric vans – lízing elektrických dodávok
local administration – miestna samospráva
located at petrol station – umiestnená na čerpacej stanici
low mileage per charge – nízky počet prejdených míľ na jedno nabitie
making up… - čo tvorí
minimum level – minimálna úroveň
more extensive – rozsiahlejší
more resource efficient – s účinnejším využívaním zdrojov
natural gas – zemný plyn
noiseless and produce zero local emissions – bezhlučné a nevytvárajú žiadne reálne emisie
normal-speed recharging – dobíjanie normálnou rýchlosťou
obvious way – evidentný spôsob
on the part of state – zo strany štátu
operation of a complex system – prevádzkovanie zložitého systému
overdependence – prílišná závislosť
perceive as a complex – chápať, vnímať ako celok
points designed for… - miesta navrhnuté pre….
positive attitude or mood – pozitívny postoj alebo nálada
press release – tlačové vyhlásenie
prevent electro-mobility from expanding – brániť rozšíreniu elektromobility
propel – poháňať
proper framework – náležitý rámec
propose on member states – navrhnúť členským štátom
proposed target – navrhovaný cieľ
provided interest proves sufficient – ak sa záujem ukáže dostatočný
provision of more information – väčšie poskytovanie informácií
publicly accessible infrastructure – verejne dostupná infraštruktúra
purchase of electric cars – kúpa elektromobilov
to put in place – zaviesť
R & D – výskum a vývoj
reasonable prices – rozumné ceny
referred to as… - nazývaná…
re-fuel - doplniť palivo
recharging point – dobíjacie miesta
research and development department – oddelenie výskumu a vývoja
respond to the demands – reagovať na požiadavky/potreby
scant or non-existent network – obmedzená alebo neexistujúca sieť
scheme is similat to that… - plán je podobný…
spokesperson – hovorca/hovorkyňa
support provided – poskytnutá podpora
there is little sense in… - nemá veľký význam…
transport infrastructure – dopravná infraštruktúra
urban mobility – mestská mobilita
via single monthly invoice – cez jedinú mesačnú faktúru
via the launch of – cez uvedenie…
vicious circle – začarovaný kruh
which is a pity – čo je škoda
whole life-cycle of vehicles – celý životný cyklus vozidiel
with regards to – vzhľadom na
with the aim of supporting… - s cieľom podporovať

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Theme: Spectator College


Top stories

Most-Híd is losing MPs

Party chair Béla Bugár has rejected claims about the decay.

Béla Bugár

Slovak triathlete awarded for saving his competitor's life

Michal Buček helped another triathlete last September during a race in the Yellow Sea.

Michal Buček

First a special levy, now leaflets. Brussels is checking SNS measures again

Retailers question whether the new rule breaks the free movement of goods principle.

Retailers in Slovakia keep secret how many tonnes of paper they spend on printing promotion catalogues.

Chamber music festival Konvergencie kicks off with a special concert

Anti-communist Prague band, Plastic People of the Universe, opened the festival.

The Plastic People of the Universe and Brno Philharmonic concert in Brno in 2018