SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Slovakia may get fourth mobile operator

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Slovakia may get fourth mobile operator, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Slovakia may get fourth mobile operator, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

4G/fourth generation network – Sieť štvrtej generácie
to allow to download large attachments – umožňovať stiahnuť veľké prílohy
apart from raising millions – okrem toho, že získa milióny
ascribe the decline to… - pripísať pokles čomu…
assess offers from applicants – zhodnotiť ponuky záujemcov/prihlásených
assess the consultation – zhodnotiť koncultácie
assessing a possible arrival of a fourth operator – odhadujúc možný príchod štvrtého operátora
to be hopeful – dúfať
to be keen to get into… dychtiť dostať sa kam…
to bid in a tender – ponúkať v rámci tendru
compared to the current network – v porovnaní so súčasnou sieťou
constantly decreasing revenues – ustavične klesajúce tržby
current saturation of the market – súčasné nasýtenie trhu
for individual categories of frequency blocks – pre jednotlivé kategórie frekvenčných blokov
for the time being – nateraz
forthcoming auction – nadchádzajúca dražba
frequencies in … bands – frekvencie v … pásmach
from our point of view – z nášho pohľadu
to grant permission – udeliť povolenie
in mid March – v polovici marca
in order that all players have the same conditions – aby všetci hráči mali rovnaké podmienky
increase competition – zvýšiť konkurenciu
incumbent – súčasný/í
invest into the launch of business – investovať do rozbehnutia podnikania
issue permissions to mobile operators – vydať povolenia mob. operátorom
it may result in – môže mať za následok…
less than half the revenues – menej než polovica tržieb
market watchers – pozorovatelia trhu
might choose to focus on data services – sa môže rozhodnúť sústrediť na dátové služby
on the go – za pochodu
option for customers – voľba pre zákazníkov
penetration has reached… – pokrytie dosiahlo…
tender process – výberové konanie, tender
to point to – poukázať sa
preliminary interest – predbežný záujem
price erosion – úpadok cien
to provide mobile services under the …. brand – poskytovať mobilné služby pod značkou….
public-service broadcaster – verejnoprávny vysielač
regulated environment – regulované prostredie
report an upward trend – hlásiť vzostupný trend
reported to be interested in…. – údajne so záujmom o…
return will be very slow – návratnosť bude veľmi pomalá
setting of the auction price – stanovenie dražobnej ceny
spokesperson – hovorca/hovorkyňa
submit for public consultation – predložiť na verejné konzultácie
suitable fore operation of long-term evolution technology – vhodné na prevádzkovanie technológie LTE
Telecommunications Regulatory Authority – Telekomunikačný úrad
the most anticipated event – najviac očakávaná udalosť
the most recent market entrant – najostatnejší prírastok na trhu
website dedicated to mobile telephony – webová stránka venovaná mobilnému telefonovaniu
which allows for improved transmission speeds – ktoré umožňuje lepšie prenosové rýchlosti
whose choice of fixed-line internet access is limited – ktorých voľba pevného internetu je obmedzená
without buffering – bez ukladania do vyrovnávacej pamäti
without such frequencies allocated so far in Slovakia – nemajú takéto frekvencie zatiaľ udelené v SR

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Theme: Spectator College


Top stories

Most-Híd is losing MPs

Party chair Béla Bugár has rejected claims about the decay.

Béla Bugár

Slovak triathlete awarded for saving his competitor's life

Michal Buček helped another triathlete last September during a race in the Yellow Sea.

Michal Buček

First a special levy, now leaflets. Brussels is checking SNS measures again

Retailers question whether the new rule breaks the free movement of goods principle.

Retailers in Slovakia keep secret how many tonnes of paper they spend on printing promotion catalogues.

Chamber music festival Konvergencie kicks off with a special concert

Anti-communist Prague band, Plastic People of the Universe, opened the festival.

The Plastic People of the Universe and Brno Philharmonic concert in Brno in 2018