Spectator on facebook

Spectator on facebook

SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Designers wrestle with business realities

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Designers wrestle with business realities, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Designers wrestle with business realities, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

abroad - zahraničie
adorn - ozdobiť
attention - pozornosť
attire - odev
awareness - povedomie
beverage - nápoj
blaze a trail - raziť stopu
brand - značka
branch - odvetvie
breakthrough - prielom
ceremonial - slávnosť
collection - kolekcia
confectioner - pekár
consist - pozostávať
cook - kuchár
craft-maker - remeselník
cravat - nákrčník
crucial - rozhodujúci
cultural heritage -
kultúrne dedičstvo
degree - stupeň
effort - úsilie
go to extraordinary lengths - vyvinúť nezvyčajné úsilie
fancy - módny/efektný
fashion industry -
módny priemysel
flagship - vlajková loď
graduate - absolvent
guarantor - garant
handmade - ručná práca
headband - čelenka
importance - dôležitosť
in this way -
týmto spôsobom
incarnation- stelesnenie
internship - stáž
knowledge - vedomosti
long sleeve - dlhý rukáv
mass-produce - chŕliť
meal vouchers -
stravné lístky
motif - motív
anthem - hymna
negotiation - vyjednávanie
newswire - tlačová agentúra
opportunity - príležitosť
originate - vzniknúť
outer jacket - vrchná bunda
outfit - oblečenie
pattern - vzor
payroll taxes - odvody
private - súkromný
producer - výrobca
professionalising - profesionalizácia
proper - vhodný
public figures -
osobnosti verejného života
release - vydať
shortage - nedostatok
showrooms -
predvádzacie miestnosti
soft-shell jacket -
tenká bunda
spoil - kaziť
staff - štáb
statement - vyhlásenie
struggle - zápasiť
survival - prežitie
sustain - vydržať
sweater - sveter
taboo - tabu
task - úloha
tight margins -
takmer nulový profit
turtleneck - rolák
vocational school -
stredná priemyselná škola
vow - sľub
wage - výplata
warm-up pants - otepľovačky

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator.

Topic: Spectator College


Top stories

Government ignores anticorruption demands Photo

Protesters gave the government two weeks to fulfil their demands.

Blog: We can always count on the nerds…

Brands need to focus on doing good and that this approach is the only option if they want to stay relevant, credible and even profitable, says Thomas Kolster.

Thomas Kolster speaking

Drivers in Bratislava should prepare for worse traffic

Dissatisfied taxi drivers will go on a protest ride from Petržalka to Lamač on Wednesday.

Taxi drivers protested against Uber already in 2015.

Blog: Underground economy flourishes in the queues

A foreigners' real experience at the foreigners’ police department in Bratislava.

Foreign investors said they would welcome less bureaucracy in Slovakia.