Spectator on facebook

Spectator on facebook

SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Designers wrestle with business realities

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Designers wrestle with business realities, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Designers wrestle with business realities, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

abroad - zahraničie
adorn - ozdobiť
attention - pozornosť
attire - odev
awareness - povedomie
beverage - nápoj
blaze a trail - raziť stopu
brand - značka
branch - odvetvie
breakthrough - prielom
ceremonial - slávnosť
collection - kolekcia
confectioner - pekár
consist - pozostávať
cook - kuchár
craft-maker - remeselník
cravat - nákrčník
crucial - rozhodujúci
cultural heritage -
kultúrne dedičstvo
degree - stupeň
effort - úsilie
go to extraordinary lengths - vyvinúť nezvyčajné úsilie
fancy - módny/efektný
fashion industry -
módny priemysel
flagship - vlajková loď
graduate - absolvent
guarantor - garant
handmade - ručná práca
headband - čelenka
importance - dôležitosť
in this way -
týmto spôsobom
incarnation- stelesnenie
internship - stáž
knowledge - vedomosti
long sleeve - dlhý rukáv
mass-produce - chŕliť
meal vouchers -
stravné lístky
motif - motív
anthem - hymna
negotiation - vyjednávanie
newswire - tlačová agentúra
opportunity - príležitosť
originate - vzniknúť
outer jacket - vrchná bunda
outfit - oblečenie
pattern - vzor
payroll taxes - odvody
private - súkromný
producer - výrobca
professionalising - profesionalizácia
proper - vhodný
public figures -
osobnosti verejného života
release - vydať
shortage - nedostatok
showrooms -
predvádzacie miestnosti
soft-shell jacket -
tenká bunda
spoil - kaziť
staff - štáb
statement - vyhlásenie
struggle - zápasiť
survival - prežitie
sustain - vydržať
sweater - sveter
taboo - tabu
task - úloha
tight margins -
takmer nulový profit
turtleneck - rolák
vocational school -
stredná priemyselná škola
vow - sľub
wage - výplata
warm-up pants - otepľovačky

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Topic: Spectator College


Top stories

Touring wine cellars in Bratislava Photo

Nearly 30 wine cellars and wineries were opened in the boroughs of Rača, Nové Mesto, Vajnory and Devín during the first edition of Po Bratislavských Vínnych Pivniciach event.

Wine tasting in Pivnica u Štefana in Devín.

How to elect your mayor

When you live in a small village, you don't care about Bratislava. At home, everything is at stake.

Home (for a rest)

Returning from exile is a fine thing, but no one talks about how exhausting it is.

We want a decent Slovakia, people chanted in squares

On the eve of the Velvet Revolution anniversary, people protested in the thousands, calling for a decent Slovakia.

Bratislava protest November 16, 2018