SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Antibiotics resistance a growing danger

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Antibiotics resistance a growing danger, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Antibiotics resistance a growing danger, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

additionally - navyše
advance - postup
advertisement - reklama
antimicrobial agent - antimikrobiálny prostriedok
approach - prístup
assurance - istota/záruka
blame - vina
bloodstream - krvný obeh
both - obaja
boundary - hraničný
broadcasting - vysielanie
broad-spectrum - širokospektrálny
capability - schopnosť
cardiovascular diseases - kardiovaskulárne chorby
community-acquired - získaný v komunite
conduct - vykonať
develop - rozvíjať
digestion - trávenie
directly - priamo
domestic - domáce
effort - úsilie
evaluate - posúdiť
evidence - dôkaz
general practitioner - praktický lekár
gonorrhea - kvapavka
head towards - smerovať k
hesitate - váhať
immediately - ihneď
implication - dôsledok
improve - zlapšiť
instead - namiesto toho
insurance company - poisťovňa
isolate - vzorka
judgment - rozsudok
life-threatening -
život ohrozujúce
majority - väčšina
meanwhile - zatiaľ
minor - menšie
mitigate - zmierniť
nose drops - nosové kvapky
numerous - početný
over-the-counter drugs - lieky bez predpisu
paediatrician - pediater/detský lekár
personnel - personál
pharmacist - lekárnik
physician - obvodný lekár
pillar - pilier
poor - zlý
prescribe - predpísať
prevent - zabrániť
professional guidance - odborné usmernenie
rare - vzácny
refuse - odmietnuť
remain - zostať
require - vyžadovať
responsible - zodpovedný
secure - zabezpečiť
sexually transmitted -
pohlavne prenosné
significant - významný
spokeswoman - hovorkyňa
strain - kmeň
stress - stres/prízvukovať
susceptible - citlivý
thus - teda
treatment - liečba
trout - pstruh
unless - pokiaľ
unnecessary - zbytočný
urinary tract - močové cesty
vast - rozsiahly
via - cez

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Theme: Spectator College


Top stories

Sport, torture and guns; Palach was a fighter

The death of Ján Palach inspired protests that led to the overthrow of the communist regime.

Jan Palach

Ruling parties split over attitude to Russia

Slovakia has not updated its security strategy since 2005.

Ľuboš Blaha

University has confirmed: Parliament's Speaker copied large parts of his thesis

The commission did not use the word “plagiarism”, which Danko used to dismiss his critics.

Andrej Danko

Two Bratislava university hospital clinics may collapse

But the ministry and the hospital are not panicking.

Kramáre hospital