Spectator on facebook

Spectator on facebook

SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Learning the financial ABCs

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Learning the financial ABCs, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Learning the financial ABCs, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.


ability - schopnosť
according - podľa
account - účet
advantage - výhoda
afterwards - potom
achievement - úspech
approach - prístup
appropriate - vhodný
approximate - približne
assets - aktíva
average - priemer
banknote - bankovka
budget - rozpočet
bottom - spodný
cash withdrawal -
výber hotovosti
circulation - obeh
cite - citovať
coin - minca
conduct - vykonať
counterpart - náprotivok
currency -
mena/obeživo/peniaze
daily - denník
debit bank card -
debetná platobná karta
deposit - vklad
earn - zarobiť
either, or - buď, alebo
enable - povoliť/umožniť
eradicating - vykorenenie
establish - zriadiť
extent - rozsah
extraordinary - mimoriadny
fee - poplatok
foundation - nadácia
guide - sprievodca
however - avšak
include - zahŕňať
indicate - naznačiť
instrument - nástroj
interest rates -
úrokové sadzby
introduce - zaviesť
irregularly - nepravidelne
issue - vydanie
life insurance -
životná poistka
literacy - gramotnosť
long-term - dlhodobý
mutual - vzájomný
natural - prirodzený
necessary - nutný
newborn - novorodený
newswire - tlačová agentúra
observer - pozorovateľ
obtain - získať
offspring - potomok
overview - prehľad
perceive - vnímať
pocket money - vreckové
polling agency -
prieskumná agentúra
rate - sadzba
realise - uvedomiť si
request - požiadavka
saving under the mattress -
sporenie pod matracom
secure - zabezpčiť
simultaneously - zároveň
spend - minúť
split - rozdeliť
spokeswoman - hovorkyňa
suitable - vhodný
survey - prieskum
thus - teda
underground economy -
čierna ekonomika
value - hodnota
via - cez
wisely - rozumne
within - v

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator.

Topic: Spectator College


Top stories

EU roaming fees to end on June 15 – in theory

Slovak customers still waiting to find out how mobile operators will implement change.

Archaeologist pieces together early history of what is now western Slovakia Photo

For an archaeologist, the most important thing is his most recent rare discovery, says Július Vavák.

Students visited Svätý Jur as part of their European Wanderer project

How to sell Slovak books to English readers

Slovak literature makes it to the big bookstores of London, but it is unlikely to become a bestseller yet.

On Wednesday, Slovak literature will be presented in one of the biggest bookstores in London. Among the new books translated into English is also the anthology of current Slovak prose selected and translated by Magdalena Mullek and Júlia Sherwood.

General Prosecutor filed a motion for the dissolution of ĽSNS

The Slovak Supreme Court received a motion to dissolve the extreme right ĽSNS party founded and led by Marian Kotleba.

Jaromír Čižnár