Spectator on facebook

Spectator on facebook

SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Dual education is making a comeback

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Dual education is making a comeback, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Dual education is making a comeback, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

academic scholarships – motivačné štipendium
accreditation – akreditácia
aforementioned – už zmienený
achieve – dosiahnuť
alternate – striedať sa
amendment – novela
anchor – ukotviť
apply to – vzťahovať sa
automotive – automobilový
average – priemer
await – čakať
branch – pobočka
comeback – návrat
commerce department – obchodné oddelenie
comprehensive – komplexný
compulsory – povinný
consortium – združenie, konzorcium
contain – obsahovať
customer management – klientsky manažment
diverse – rozmanitý
donation – darovanie
draft – návrh
electrotechnician – elektrotechnik
encourage – povzbudiť
engineering – strojárstvo
evaluate – vyhodnotiť
fade – miznúť, strácať sa
fictional – fiktívny
final report – vysvedčenie
forestry – lesníctvo
form – tlačivo
framework – rámec
grammar school – gymnázium
household – domácnosť
human relations – ľudské zdroje
implement – zaviesť
in order to – aby
income – príjem
journal – denník
mechanic – mechanic
mechatronics technician – mechatronik
metallurgy – hutníctvo
mining – baníctvo
nation-wide – národný
obtain – získať
pertain to – týkať sa
plant – závod
praise – chváliť
premise – priestory, areal
primary school – základná škola
prospect – perspektíva, možnosť
ratio – podiel
recently – nedávno
reduce – znížiť
requirement – požiadavka
salary – plat
secondary school – stredná škola
secondary vocational school – stredná odborná škola
shoe-making – obuvnícky
scholarship – štipendium
school leaving exam – maturitná skúška
silicate – kremičitan
specialisation – odbor
stipulate – stanoviť
undergo – podstúpiť
workplace – pracovisko


This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Petit Academy Foundation and Orange Foundation.

Topic: Spectator College


Top stories

Night life in Bratislava will not end

Councillors for the Old Town adopt new opening hours for pubs, night clubs and restaurants.

How social networks can earn you a ticket to Germany

Can a status on a social network change someone’s life? Yes, if you write humorous stories about a fictive German ambassador.

Assaf Alassaf (r) talked about his life and his book in Bratislava

The most famous circus comes to town Video

The famous Cirque du Soleil is in Bratislava celebrating the 15th year of its show Varekai: Tales of the Forest.

Cirque du Soleil: Varekai

New investor to create 500 jobs in Nitra

A company following the Jaguar Land Rover carmaker to Nitra plans to create 500 new jobs and invest €17 million.

Tha Jaguar Land Rover draws also other investors to Nitra.