Glossary: Galleries connecting kids with art

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

One of the SPOTs projects in Košice.One of the SPOTs projects in Košice. (Source: Jana Liptáková)

As well as this special glossary, which relates to the articles  Galleries connecting kids with art and  EC praises Košice for 2013 culture capital project, you can find more expressions in our  Glossary for politics & business or in the  List of names of institutions in English and Slovak.

access – prístup

aesthetic – estetický

animation – animačný

approach – prístup

art work – umelecké dielo

artist – umelec

availability – dostupnosť

collection – zbierka

commonplace – bežná súčasť

compose – skladať sa

connectivity – konektivita, súvislosť

contemporary – súčasný

content – obsah

contribution – príspevok

creativity – tvorivosť

curricula – školské osnovy

design – naplánovať

discovery – objav

disused – nepoužívaný

draw – pritiahnuť

effort – snaha

enable – umožniť

establishment – vytvorenie

evaluation – hodnotenie

event – udalosť

evidence – dôkaz

evoke – vyvolať

exhibit –vystaviť; exponát

facility – zariadenie

familiarise – oboznámiť sa

fine art – výtvarné umenie

gallery educator – galerijný pedagóg

get in touch – dostať sa do styku

handle – zvládnuť

heat exchanger station – výmenník tepla

chemistry – chémia

impact – vplyv

in advance – vopred

innovative – priekopnícky

issue – vydať

jewellery – šperky

large-scale – široký, vo veľkom meradle

lasting – stály, trvalý

lecturer – lector

liquid – tekutý

multiple – početný

muse – múza

objective – cieľ

oeuvre – dielo

opinion – názor

opportunity – príležitosť

participation – účasť

performance – predstavenie

piece – dielo

praise – chváliť

recurring – opakujúci sa

regeneration – obnovenie

reproduction – kópia

requirement – požiadavka

resident – obyvateľ, domáci

reveal – odhaliť

scope – záber, rámec

share – zdieľať

schoolchild – školák

spirit – duch

sustain – udržať

theatre – divadlo

timetable – harmonogram

topic – téma

vibrancy – vitalita, živosť

weary – ustatý

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator  with the support of Petit Academy Foundation.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

Košice

News digest: Slovakia has passed the peak of the second wave, health minister says

Polish doctors will help take swabs in Slovakia this weekend. People who have had COVID can just show their positive test result.

7 h
Rapid testing in Košice

Nationwide COVID-19 testing – and criticism – starts again

Longer ‘screening’ different to October operation.

14 h
Ján Sýkora is an easy-going ice-hockey player who has got a great sense of humour.

Fashion brands mean nothing to me. Professional hockey player about his life in central Slovakia

In an entertaining interview, the down-to-earth ice hockey player, Ján Sýkora, talks about being a busy bee with a poor memory.

21. jan

Old-age pension scheme gains three new features

Brand new parental bonus raises concerns.

21. jan