Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Activities should be chosen carefully

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Correctly selected activities may help children develop their abilities.(Source: SME)

As well as this special glossary, which relates to the articles  Activities should be chosen carefully and  Family time still remains the key to successful childhood development, you can find more expressions in our    Glossary for politics & business or in the    List of names of institutions in English and Slovak.

activity – činnosť

after school – po škole

achievement – úspech

alienation – odcudzenie sa

anxiety – úzkosť

appropriate – vhodný

appropriately – vhodne

aspiration – ambícia

associate – spájať sa

at full throttle – na plný plyn

attendance – dochádzka

attitude – postoj

available – dostupný

avoid – vyhnúť sa

base – základ

bear – zniesť

benefit – prospech

carefully – opatrne

co-author – spoluautor

cohesiveness – súdržnosť

comfortable – pohodlný

concentration – sústredenosť

consequence – dôsledok

consumerist – konzumný

contribute – prispieť

cooperation – spolupráca

correctly – správne

delinquency – kriminalita

dependency – závislosť

depression – skľúčenosť

development – vývoj

enable – umožniť

engagement – angažovanie sa

entertaining – zábavný

follow – nasledovať

force – nútiť

free time – voľný čas

garner – zhromaždiť

go overboard – prehnať niečo

gradually – postupne

hobby – voľnočasová aktivita

impact – vplyv

initiative – podnet

interest – záujem

juvenile – mladistvý

knowledge – znalosť, vedomosť

lifestyle – životný štýl

memory – spomienka

mutual – vzájomný

nutrition – výživa

observation – pozorovanie

outcome – výsledok

overburden – preťažiť

participate – zúčastniť sa

performance – výkon

preference – prednosť

prevention – predchádzanie

reduce – znížiť

relationship – vzťah

self-confidence – sebadôvera

self-realisation – sebarealizácia

schoolchildren – školáci

sibling – súrodenec

skill – schopnosť

spend – stráviť

surround – obklopiť sa

tackle – popasovať sa

tardiness – nedochvíľnosť

unhealthy – nezdravý

unique – unikátny

violent – násilný

way of live – spôsob života

youth – mládež

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator  with the support of Petit Academy Foundation.

Topic: Spectator College


Top stories

Messerschmidt created most of his character heads in Pressburg

Bratislava will name a square after the prominent artist

A replica of one head from the series Character Heads by F. X. Messerschmidt; ownership of the Slovak National Gallery

Christmas Bazaar returns to the Old Market hall

One of the events which presents diplomatic communities residing in Slovakia to the wider public is the already traditional Christmas Bazaar, which focuses on gastronomy and charity.

Christmas Bazaar 2016

Blog: The wanderer returns home

The places you visit, people you befriend, experiences that leave their mark, they all become a part of you.

Go east for real morality, Jean-Marc Barr says Photo

The French American actor/director, who plays in a Slovak co-production film, said during a recent visit to Bratislava that eastern Europe, and other eastern countries still have what America has already and what…

Jean-Marc Barr during IFF Bratislava 2017