Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Slovakia lacks appropriate policy

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Slovak policies are not very friendly to migrants.(Source: SME)

As well as this special glossary, which relates to the articles  Slovakia lacks appropriate policy and  Catholic charity aids refugees, you can find more expressions in our   Glossary for politics & business or in the   List of names of institutions in English and Slovak.

accommodation – ubytovanie

additional protection – doplnková ochrana

affairs – záležitosti

aid – pomáhať

allegiance – oddanosť

apartment – byt

appropriate – vhodný

assistance – pomoc

asylum – azyl

cause – spôsobiť

certificate – osvedčenie

comprise – tvoriť

concept – koncepcia

condition – podmienka

consult – poradiť sa

culminate – vrcholiť

CV – životopis

driving licence – vodičský preukaz

enable – povoliť

entitle – mať nárok

facility – zariadenie

fear – báť sa

foreigner – cudzinec

grant – udeliť

hang up – zavesiť

charity – charita

inequitable – nespravodlivý

insufficient – nedostatočný

integration – začlenenie, integrácia

interest – záujem

kindergarten – materská škola

local authority – miestny úrad

migrant – migrant, sťahujúci sa človek

official – úradník

outcome – výsledok

payroll taxes – odvody

peripheral – okrajový

permission – povolenie

permission – povolenie

policy – politika

poorly – biedne

posting – informácia

progress – pokrok

prolong – predĺžiť

promote – podporovať

qualification – kvalifikácia

rank – umiestniť sa

refugee – utečenec

refuse – odmietnuť

rent – prenajať si

residence – pobyt

response – odpoveď

restrict – obmedziť

reunion – stretnutie

rude – hrubý, neslušný

secretary – tajomník

self-sufficient – sebestačný

settle – usadiť sa

struggle – usilovať sa

success – úspech

tenant – podnájomník

the Middle East – Blízky východ

transit – priechodný

treat – ošetriť

unwilling – neochotný

value – hodnota

work permit – pracovné povolenie

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Petit Academy Foundation.

Topic: Spectator College


Top stories

Surcharges for night, weekend and holiday work will go up in two phases

Social partners agree upon a compromise solution.

Giving a voice to those unheard

The Sme daily celebrates 25 years since its founding. It is of immense importance that it remains independent and free, writes its editor-in-chief.

The Sme daily celebrates 25th anniversary

The newspaper, which was established as a protest against autocratic power, has been published for 25 years.

The first issue of Sme in own printing house; publisher Alexej Fulmek (C) with chief editor Karol Ježík (R).

Ryanair changes its cabin bag policy as of Monday, January 15th

The low-cost airline operates dozens routes from Bratislava.

ryanair plane, illustrative stock photo