Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Slovakia lacks appropriate policy

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Slovak policies are not very friendly to migrants.(Source: SME)

As well as this special glossary, which relates to the articles  Slovakia lacks appropriate policy and  Catholic charity aids refugees, you can find more expressions in our   Glossary for politics & business or in the   List of names of institutions in English and Slovak.

accommodation – ubytovanie

additional protection – doplnková ochrana

affairs – záležitosti

aid – pomáhať

allegiance – oddanosť

apartment – byt

appropriate – vhodný

assistance – pomoc

asylum – azyl

cause – spôsobiť

certificate – osvedčenie

comprise – tvoriť

concept – koncepcia

condition – podmienka

consult – poradiť sa

culminate – vrcholiť

CV – životopis

driving licence – vodičský preukaz

enable – povoliť

entitle – mať nárok

facility – zariadenie

fear – báť sa

foreigner – cudzinec

grant – udeliť

hang up – zavesiť

charity – charita

inequitable – nespravodlivý

insufficient – nedostatočný

integration – začlenenie, integrácia

interest – záujem

kindergarten – materská škola

local authority – miestny úrad

migrant – migrant, sťahujúci sa človek

official – úradník

outcome – výsledok

payroll taxes – odvody

peripheral – okrajový

permission – povolenie

permission – povolenie

policy – politika

poorly – biedne

posting – informácia

progress – pokrok

prolong – predĺžiť

promote – podporovať

qualification – kvalifikácia

rank – umiestniť sa

refugee – utečenec

refuse – odmietnuť

rent – prenajať si

residence – pobyt

response – odpoveď

restrict – obmedziť

reunion – stretnutie

rude – hrubý, neslušný

secretary – tajomník

self-sufficient – sebestačný

settle – usadiť sa

struggle – usilovať sa

success – úspech

tenant – podnájomník

the Middle East – Blízky východ

transit – priechodný

treat – ošetriť

unwilling – neochotný

value – hodnota

work permit – pracovné povolenie

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Petit Academy Foundation.

Topic: Spectator College


Top stories

Night life in Bratislava will not end

Councillors for the Old Town adopt new opening hours for pubs, night clubs and restaurants.

Cvernovka's creative talents celebrate first open day at new premises Photo

Bratislava's art and design ateliers from the old yarn-making factory open their doors on May Day.

New premises for Cvernovka

How social networks can earn you a ticket to Germany

Can a status on a social network change someone’s life? Yes, if you write humorous stories about a fictive German ambassador.

Assaf Alassaf (r) talked about his life and his book in Bratislava

New investor to create 500 jobs in Nitra

A company following the Jaguar Land Rover carmaker to Nitra plans to create 500 new jobs and invest €17 million.

Tha Jaguar Land Rover draws also other investors to Nitra.