Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Foreigners prefer international firms

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Foreigners prefer international firms(Source: Gabriel Kuchta)

As well as this special glossary, which relates to the articles Foreigners prefer international firms and Most foreign doctors are among general practitioners, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

abroad - v zahraničí
according to – podľa
admit – pripustiť
albeit – hoci
apply – žiadať
arrival – príchod
behaviour – správanie
bulk – množstvo
comfortable – pohodlne
company – spoločnosť
cooperate – spolupracovať
cultural difference – kultúrny rozdiel
current – súčasný
discover – objaviť
despite – napriek
each – každý
employ – zamestnávať
excessive amount – nadmerné množstvo
exhausting – vyčerpávajúci
expect – očakávať
follow – nasledovať
foreigner – cudzinec
friendly – priateľský
general practitioner – všeobecný lekár
health care – zdravotná starostlivosť
hope – nádej
hospital – nemocnica
increase – zvýšiť
interact – prichádzať do kontaktu
international environment – medzinárodné prostredie
jump over – preskočiť
lack – mať nedostatok
language barrier – jazyková bariéra
major challenge – veľká výzva
medical doctor – doktor medicíny
modest – skromný
obstacle – prekážka
overcome – prekonať
paperwork – administratívna práca
particularly – obzvlásť
patient – pacient
pose – predstavovať
possibility – možnosť
potential – potencionálny
previously – predtým
react – reagovať
recent – nedávny
red tape – byrokracia
relocate – presťahovať(sa)
residence permit – povolenie na pobyt
settle down – usadiť sa
society – spoločnosť
soften – zmäkčovať
specialisation – špecializácia
support – podporiť
staff – personál
third country national – príslušník tretej krajiny
timing – načasovanie
towards – voči
treat – ošetriť
turn out – ukazovať sa
understanding – pochopenie
value – hodnota
work ethic – pracovná morálka
work visa – pracovné vízum

This glossary is published as part of The Spectator College is a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Topic: Spectator College


Top stories

Automotive industry and e-commerce drive the industrial sector

Western Slovakia with Bratislava remains the strongest locality.

Prologis Park Bratislava

The Burning Hell have warmed to Slovakia Video

There is one place in particular that the Canadian musicians have a soft spot for.

The Burning Hell will perform in Bratislava and in Banská Štiavnica.

Investigative journalists awarded for their brave deeds

Seven journalists received the White Crow award for defending the public good. The organisers of For a Decent Slovakia were given a special vote of thanks.

The award-winning journalists

Will sisters Paulína and Ivona Fialková represent Slovakia at the Biathlon World Cup?

The Slovak Biathlon Union has banned them from participating but has also registered them for the World Cup.

Paulína (left) and Ivona Fialková