Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Reviews affect online buying

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Online shopping, illustrative stock photo.(Source: Wilfredo Lee)

As well as this special glossary, which relates to the articles Reviews affect online buying and Shops don’t have to take back unwanted gifts, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

accommodation – ubytovanie
added value – pridaná hodnota
affect – ovplyvňovať
apartfrom – okrem
available – dostupný
belong – patriť
brick-and-mortar shop – kamenný obchod
compensate – kompenzovať
competitive advantage – konkurenčná výhoda
confirm – potvrdiť
considerably – podstatne
consumer – spotrebiteľ
current – súčasný
customer – zákazník
decision – rozhodnutie
deliver – doručiť
different – odlišný
discount shopping portal – zľavový nákupný portál
enthusiasm – nadšenie
ethical code – etický kódex
evaluation – hodnotenie
exception – výnimka
experience – zážitok
express – vyjadriť
feedback – spätná väzba
flawless – bezchybný
flight – let
gain – získať
guarantee – garantovať
choice – výber
improve – zlepšiť
inspect – preskúmať
in the case – v prípade
key role – kľúčová rola
launch – spustiť
law – zákon
matter – mať význam
merchandise – tovar
motivate – motivovať
obliged – povinný
online shopping services – služby online nakupovania
opinion – názor
order – objednávka
ownership – vlastníctvo
payment – platba
pick up – vyzdvihnúť
provider – poskytovateľ
purchase – nákup
ranking – hodnotenie
receiver – príjemca
reliability – spoľahlivosť remote communication – komunikácia na diaľku
repair – oprava
require – vyžadovať
reservation – rezervácia
review – recenzia
right – právo
safety – bezpečnosť
seller – predajca
surprise – prekvapenie
survey – výskum
tend to be – mať tendenciu
trade policy – obchodná politika
transparently – transparentne
trust – dôvera
unwanted gift – nechcený dar
vendor – predajca
violate – porušiť

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

Topic: Spectator College


Top stories

Press freedom is bleeding across our borders

Critical media are always the first targets of populists and press freedom enemies.

I have met dozens of people possessed by Satan, exorcist claims

An exorcist can help a believer to escape their problems but not to solve them, psychiatrist Hunčík says.

Priest and exorcist Ľuboš Václavek consecrates the office of Erika Jurinová (OĽaNO).

End of investigative show a cause for concern

Media freedom watchdogs believe the scrapping of the only investigative show on public-service television is a threat to its independence.

Jaroslav Rezník

Slovakia is 26th on the Employment Flexibility Index

Higher work surcharges will push Slovakia down.