Glossary: Bachelor degree undervalued

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

(Source: Žákovič Peter, SME)

As well as this special glossary, which relates to the articles Bachelor degree undervalued and Park in Digital Garage, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

accept – prijať

ad – inzerát

advise – radiť

allow – povoliť

applicant – uchádzač

average – priemer

banking – bankovníctvo

based on – na základe

basic – základný

broaden – rozšíriť

campaign – kampaň

co-author – spoluautor

comparability – porovnateľnosť

confirm – potvrdiť

consider – považovaný

content – obsah

current – súčasný

decide – rozhodnúť sa

depend – záležať

divide – rozdeliť

earn – získať

effort – námaha

emerge – vyplynúť

employ – zamestnať

employer - zamestnávateľ

encourage – povzbudiť

ensure – zaistiť

equivalent – rovnaké množstvo

establish – uznávaný

evaluation - zhodnotenie

exact – presný

field – odbor

financial mediation – finančné sprostredkovanie

follow – nasledovať

framework – rámec

graduate – absolvent

health care – zdravotná starostlivosť

chosen – vybraný

insufficient – nedostatočný

insurance industry – poisťovníctvo

job vacancies – voľné pracovné miesta

labour market – pracovný trh

mainly – hlavne

majority – väčšina

middle – stredný

necessary – nevyhnutný

perception – vnímanie

persist – pretrvávať

prefer – uprednostniť

prolong – predĺžiť

provide – poskytnúť

recognise – rozpoznať

rent – prenájom

required – požadovaný

research - výskum

sign – podpísať

specifically – konkrétne

specify – spresniť

strenghten – posilniť

subtitles – titulky

suitable – vhodný

summary - zhrnutie

unclear – nejasný

underestimating – podceňovanie

unified – zjednotený

warehouse – skladisko

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

Top stories

Halls of universities remained empty after the Covid pandemic broke out in Slovakia.

Universities passed pandemic test, but students suffered from lack of contact, massive survey finds

Research shows traineeships and practical education suffered during Covid-19 crisis.


16 h
Poverty, illustrative stock photo

Poverty and social exclusion a reality for one-sixth of Slovakia's inhabitants

As many as 800,000 threatened by poverty and social exclusion in 2020.


27. júl
The open-air exhibition about the Old Market Hall

Rare historical photos uncover the story of Bratislava's Old Market Hall

Bratislava owes its rich market history to its location on the crossroads of ancient trade routes.


29. júl