BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Velvet Revolution fails to fire student interest

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Illustrative stock photoIllustrative stock photo (Source: SITA)

As well as this special glossary, which relates to the articles Velvet Revolution fails to fire student interest and Velvet Comics, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

agreement – súhlas

available – dostupný

appear – javiť sa, zdať sa

association – združenie, spolok

attitude – prístup, postoj

biased – zaujatý

blind – zaslepiť, oslepiť

bring down – zvrhnúť

characteristics – vlastnosti

civic – občiansky

comics – komiks

communism – komunizmus

conceive of – predstaviť si

constantly – neustále, ustavične

curriculum – učebný plán, študijný program

curtail – skrátiť, zredukovať

dedicate – venovať, zasvätiť (niečomu)

deny something to somebody – upierať

employment – zamestnanosť

experience – skúsenosti

founder – zakladateľ

freedom – sloboda

get across – vysvetliť

goods – tovar

grade – stupeň, ročník

grant – poskytnúť, udeliť

grasp – pochopiť, porozumieť

horizon – obzor

judge – súdiť, posudzovať

lack – nedostatok

live through – prežiť

major sources – hlavné zdroje

matter – látka, predmet (diskusie, skúmania)

milestone – míľnik

myth – mýtus

NGO – mimovládna organizácia

noticeable – zreteľný, zjavný

nostalgia – cnenie

opinion – názor

oppression – útlak, utláčanie

peers – rovesníci

pivotal – kľúčový, ústredný

precede – predchádzať, ísť pred niečím

rare – vzácny, zriedkavý

regime – režim

research – výskum, prieskum

space – priestor

socialism – socializmus

sociologist – sociologička

struggle – mať ťažkosti

subsidise – dotovať, prispievať

take for granted – považovať za samozrejmé

value – ceniť si

velvet – zamat

Velvet Revolution – Nežná revolúcia

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic
This article is also related to other trending topics
Velvet Revolution

Top stories

Coronavirus comes with an irreversible change to Slovakia's labour market

The pandemic makes work more flexible and intensifies digitalisation.

Digital platforms have become the daily bread at work.

The sad reality behind the masks

When the coronavirus epidemic is gone, we will have to deal with an epidemic of obesity and dementia.

Face masks are obligatory in Slovakia.

A riot in Smer: Pellegrini calls on Fico to step down (news digest)

Hungary will open its border with Slovakia. More people favour self-isolation over state quarantine.

Smer deputy chair Peter Pellegrini called on Smer chair Robert Fico to step down at his press conference on May 26, 2020.

Coronavirus forced precisely the kind of changes Slovakia's schools need

Teachers and experts urge government to keep ‘natural’ school reforms during pandemic.

Illustrative stock photo