BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Checkbot educates and warns. It never tells the truth

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Checkbot from Slovakia, running on Facebook Messenger from March 2019, aims to educate Slovaks about and warn them against disinformationCheckbot from Slovakia, running on Facebook Messenger from March 2019, aims to educate Slovaks about and warn them against disinformation (Source: Checkbot)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Checkbot educates and warns. It never tells the truth" and "A campaign helps the elderly uncover hoaxes", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

acknowledge – potvrdiť, uznať

acquaintance – známy, priateľ

algorithm – algoritmus

be in touch with – byť v kontakte s

capable of – schopný (niečoho)

chatbot – chatovací robot

circulate – obiehať, byť v obehu

command – ovládať, prikázať

conspiracy – sprisahanie

conspiracy theory – konšpiračná teória

counter – odporovať

despite – napriek, navzdory

disinformation – dezinformácia, falošná informácia

dubious – pochybný

engage in – zapojiť sa do, prevádzkovať

fake news – falošné informácie

hate- nenávisť

hoax – podvod, žart

infiltrate – vniknúť

initiative – iniciatíva

launch – spustiť, začať

literacy – gramotnosť

minority – menšina

misinformation – nesprávna informácia

mislead – zavádzať

navigate – viesť

organic reach – dosah, počet unikátnych užívateľov

origin – pôvod, zdroj

particular – konkrétny, špecifický

pass to – odovzdať (komu)

platform – platforma, základňa

reproduce – opakovať, množiť

share – zdieľať

simultaneously – súčasne, zároveň

social media – sociálne média

survey – prieskum

suspicion – podozrenie

suspicious – podozrivý, podozrievavý

thus – a tak, takto

uncover – odkryť, odhaliť

upgrade – zlepšiť, aktualizovať

viral – vírusový, prudko sa šíriaci

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

News digest: Weekend testing will be possible on buses as well as in companies

Numbers of victims of human trafficking is alarming. Coronavirus spreads among homeless people in Bratislava.

5 h
Illustrative stock photo

More aggressive COVID strain probably dominant in Slovakia. It is not necessarily bad news

Virologists report they have found that the B.1.1.7 strain, first detected in the UK, is dominant in the samples from Trenčín.

20. jan
Gabriel Šípoš

I receive more hate mail than I used to, says outgoing transparency watchdog director

Gabriel Šípoš leaves Transparency International Slovakia after 11 years. Slovakia has gone a long way in transparency, he says.

20. jan