BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: It is not an easy decision to report corruption

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions published as part of the Spectator College.

Corruption is one of the topics Spectacular College has coveredCorruption is one of the topics Spectacular College has covered (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Corruption starts with an individual" and "Football officials convicted of sports corruption in Slovakia", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

administration – správa (niečoho), vedenie, riadenie
bargain – jednanie, vyjednávanie
bribery – úplatkárstvo, podplácanie
conduct – postup, konanie, vykonávanie
convict – odsúdenec, usvedčený
corruption – korupcia
crucial – kľúčové, kritické
demand – požiadavka, dopyt
detriment – škoda, ujma
disclose – odhaliť, zverejniť
dishonest – nečestný
downside –negatívna/ temná stránka
election – voľby
entitled – oprávnený
file – spis, súbor
fraudulent – podvodný, nečestný
gratification – radosť, uspokojenie
gratitude – vďačnosť
happening – udalosť, stretnutie
identify with – stotožniť sa s
leak – uniknúť
legitimate – zákonný, oprávnený
lenient – mierny
maintenance – údržba, obsluha
media spin – v tomto prípade istá forma propagandy,
podávanie skreslených informácií
misleading – zavádzajúci, klamlivý
newswire – spravodajská agentúra
offender – vinník, páchateľ
officer – úradník, funkcionár, zástupca
one-off – jednorazový
partake – podieľať sa, zúčastniť sa na
petty – drobný, malý
plea – námietka, obhajoba
plead – žiadať, priznať sa
polling station – volebná miestnosť
probation – podmienka, skúšobná lehota
procurement – sprostredkovanie, obstarávanie
prosecutor – prokurátor, žalobca
Prosecutor’s Office – úrad prokuratúry
racketeer – vydierač, priekupník
reinforce – posilniť
sentence – rozsudok
speak out – prehovoriť
superior – nadriadený, vyššie postavený
surface – vynoriť sa na povrch
survey – prieskum
suspension – odklad
watchdog – kontrolný orgán, dohľad
widespread – rozšírený
whistleblower – oznamovateľ korupcie
wrongdoing – priestupok

The rest of this article is premium content at Spectator.sk
Subscribe now for full access

I already have subscription - Sign in

Subscription provides you with:
  • Immediate access to all locked articles (premium content) on Spectator.sk
  • Special weekly news summary + an audio recording with a weekly news summary to listen to at your convenience (received on a weekly basis directly to your e-mail)
  • PDF version of the latest issue of our newspaper, The Slovak Spectator, emailed directly to you
  • Access to all premium content on Sme.sk and Korzar.sk

Top stories

News digest: Preparations for Bratislava Christmas markets are in full swing

Getting a jab while shopping, challenges of cycling in Bratislava and a solution for clients of failed alternative energy supplier Slovakia Energy.


10 h
Actor Noël Czuczor portrays Alfréd Wetzler in "The Auschwitz Report".

The Allies knew about Auschwitz atrocities, but they bombed the Bratislava refinery instead

A report about the atrocities written by two Slovaks who escaped the camp was ignored for weeks and months.


13. okt
Children flying kites in Žilina.

Short stories about 'unicorns' win a prize

Philip Morris has opened an interactive laboratory in Banská Bystrica, and private radio stations will say goodbye to Slovak music.


14 h
Cyclists and scooter riders wave their way on Obchodná Street.

How to cycle in the centre of Bratislava

Obchodná Street is one problematic stretch for cyclists in the capital.


14. okt
Skryť Close ad