BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Summer is a chance to learn by travelling

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

The Montauk Point Light is a lighthouse located next to Montauk Point State Park, at the easternmost point of Long Island in New York State.The Montauk Point Light is a lighthouse located next to Montauk Point State Park, at the easternmost point of Long Island in New York State. (Source: Patrícia Prašovská)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Work & Travel USA: Will Covid-19 affect the programme?" and "Lana Del Rey and Friends. America makes students’ wishes come true", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

agency [ˈeɪdʒənsɪ] agentúra, sprostredkovateľská kancelária

bison [ˈbaɪsən] bizón

bureaucracy [bjʊəˈrɒkrəsɪ] byrokracia, dokumenty, papiere

submit [səbˈmɪt] podrobiť sa, predložiť

boardwalk [ˈbɔːdˌwɔːk] drevená promenáda

Bureau of Educational and Cultural Affairs (USA) - Úrad pre záležitosti kultúry a vzdelávania (USA)

buggy [ˈbʌgɪ] kočík, golfový vozík

carousel [ˌkærəˈsel] kolotoč

earn your way - zarobiť si na seba

elk [elk] los, druh jeleňa

embassy [ˈembəsɪ] veľvyslanectvo, ambasáda

embrace [ɪmˈbreɪs] prijať, objať

experience [ɪkˈspɪərɪəns] skúsiť, zažiť

ferry [ˈferɪ] trajekt

job fair [dʒɒb feə] veľtrh práce

hopeful [ˈhəʊpfʊl] nádejný, sľubný

housekeeper [ˈhaʊsˌkiːpə] gazdiná, správca domu

lifeguard [ˈlaɪfˌgɑːd] plavčík, záchranár

lighthouse [ˈlaɪtˌhaʊs] maják

national park [ˈnæʃənəl pɑːk] národný park

patriotic [ˌpætrɪˈɒtɪk] vlastenecký

procedure [prəˈsiːdʒə] postup

proof [pruːf] potvrdenie, doklad

resort town [rɪˈzɔːt] turistické mesto

résumé [ˈrezjʊˌmeɪ] životopis

splendid [ˈsplendɪd] nádherný, veľkolepý

stint [stɪnt] pracovný pobyt, pôsobenie

a stone’s throw away from - ako by kameňom dohodil, blízko

venue [ˈvenjuː] miesto konania, priestory

wittily [wɪt] duchaplne, s vtipom

zipline [zɪp] lanová dráha

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

Richard Sulík said he is ready to serve as health minister.

News digest: More people in hospital and vaccination halted

Kurzarbeit to become a permanent tool. Sulík offers himself for health minister. Slovakia gets another protected regional specialty.

4 h
Illustrative stock photo

If Sputnik V is used in Slovakia, it would be within clinical trials

Slovakia asked EU member states to provide 100,000 vaccines.

10 h
The COVID-19 ward in the University Hospital Martin

How to stop Covid overload in hospitals

Experts and hospitals share their view of what Slovakia needs to do to relieve the critical situation.

7 h
Banská Bystrica

Surviving, so far as we can tell

Does anyone understand Slovakia’s pandemic rules any more?

23. feb