SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Completing a mosaic of personal histories

The Spectator College glossary relates to the Family topic.

The Greek Catholic wooden church of St. Michael Archangel in Inovce, Sobrance district, eastern Slovakia. Many people from this part of the country left for America in the past.The Greek Catholic wooden church of St. Michael Archangel in Inovce, Sobrance district, eastern Slovakia. Many people from this part of the country left for America in the past. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following article:

As they age, Americans’ desire to reconnect with Slovakia grows.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Family

addictive [əˈdɪktɪv] návykový

ancestry [ˈænsestrɪ] (rodinný) pôvod

attachment [əˈtætʃmənt] úzky vzťah, pripútanie

Austria-Hungary [ˈɒstrɪə ˈhʌŋgərɪ] Rakúsko-Uhorsko

Kingdom of Hungary - Uhorsko

census [ˈsensəs] sčítanie (obyvateľov)

central registry [ˈredʒɪstə] ústredný register/evidencia

to be descended from [dɪˈsend] pochádzať z

descendant [dɪˈsendənt] potomok

eager [ˈiːgə] nedočkavý, dychtivý

embark on [emˈbɑːk] pustiť sa do, začať

estimate [ˈestɪˌmeɪt] odhadovať

genealogist [ˌdʒiːnɪəˈlɒdʒɪst] geneaológ

great-uncle - prastrýko

homeland [ˈhəʊmˌlænd] vlasť, rodná krajina

interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə] tlmočník

native [ˈneɪtɪv] rodný, domáci

overseas [ˈəʊvəˈsiːz] zahraničný, zámorský

passion [ˈpæʃən] vášeň, túžba

potentially [pəˈtenʃəlɪ] potenciálne, možno

predecessor [ˈpriːdɪˌsesə] predchodca, predok

present-day [ˈprezənt] súčasný, dnešný

reside [rɪˈzaɪd] mať bydlisko, bývať

revelation [ˌrevəˈleɪʃən] odhalenie, odkrytie

roadsign [ˈrōd ˌsīn] dopravná značka

roots [ruːts] korene (pôvod)

set out - vyraziť, vydať sa (na cestu…)

socioeconomic [ˌsəʊʃɪˈɒˌiːkəˈnɒmɪk] spoločensko-hospodársky

steel mill [stiːl mɪl] oceliareň (also steelworks)

town hall [taʊn hɔːl] radnica

tour guide [tʊə gaɪd] turistický sprievodca

trace [treɪs] zistiť, vystopovať

vital [ˈvaɪtəl] nevyhnutný, životne dôležitý

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Alena Zsuzsová.

With new evidence on the table, Kuciak murder trial may see a turnaround

The Supreme Court will hear an appeal on June 15.


10. jún

News digest: New travel rules become effective, more foreigners can sign up for vaccination

The appellate proceeding in the Kuciak murder case starts tomorrow. Travel map changes. Registration for Covid vaccine now open to more foreigners.


12 h
President Zuzana Čaputová speaking to the participants in the Globsec conference.

Presidents, prime ministers and even the pope. The world is coming to Bratislava again

The GLOBSEC Bratislava Forum 2021 will focus on rebuilding the post-pandemic world.


13 h
Jan Herak

Slovakia’s “me too” moment? OĽaNO MP quits parliament

Ján Herák faces a series of serious sexual abuse allegations, while a similar case hits a rising star of Czech politics.


16 h