Glossary: A proper wilderness experience in eastern Slovakia

The Spectator College glossary relates to the Towns and Places topic.

The concept of ecotourism has yet to really take off in Slovakia, but some projects can be found around the country.The concept of ecotourism has yet to really take off in Slovakia, but some projects can be found around the country. (Source: Aevis Foundation/Ondro Kameniar)

The glossary below relates to the following articles:

Slovaks willing to pay a national park entrance fee

and

Slovak towns struggle towards greater sustainability.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Towns and Places

apiary [ˈeɪpɪərɪ] včelnica
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úrad, činiteľ, orgán
beef up [biːf] zlepšiť, posilniť
biowaste [ˌbaɪəʊˈweɪst] bioodpad, biologicky rozložiteľný odpad
Briton [ˈbrɪtən] Brit
circular economy - obehové hospodárstvo
commitment [kəˈmɪtmənt] záväzok, povinnosť
composting [ˈkɒmpɒstɪn] kompostovanie
community [kəˈmjuːnɪtɪ] obec, komunita, spoločnosť
community garden - komunitná záhrada (spoločná, starajú sa o ňu viacerí obyvatelia)
commute [kəˈmjuːt] dochádzať
concept [ˈkɒnsept] myšlienka, predstava
conserve [kənˈsɜːv] šetriť, hospodáriť
dubbed [ˈdʌbd] nazývaný, označovaný za
ecotourism - ekoturizmus
emerging [ɪˈmɜːdʒɪn] novovznikajúci, formujúci sa
entail [ɪnˈteɪl] znamenať, mať za následok
forestry [ˈfɒrɪstrɪ] lesníctvo, lesné hospodárstvo
inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt] obyvateľ
lane [leɪn] úzka cesta, dráha (pre cyklistov)
line [laɪn] linka
lowlands [ˈləʊləndz] nížiny
major [ˈmeɪdʒə] väčší, významný
municipal [mjuːˈnɪsɪpəl] mestský, obecný
municipality [mjuːˌnɪsɪˈpælɪtɪ] samosprávna obec
official [əˈfɪʃəl] úradník, predstaviteľ
outcome [ˈaʊtˌkʌm] výsledok
pace [peɪs] tempo, rýchlost
prominent [ˈprɒmɪnənt] význačný, popredný
provider [prəˈvaɪdə] poskytovateľ, dodávateľ
reprehensible [ˌreprɪˈhensəbəl] trestuhodné, nehanebné
resident [ˈrezɪdənt] miestny obyvateľ
route [ruːt] trasa, cesta, dopravný ťah
scooter [ˈskuːtə] skúter, kolobežka
self-governing - samosprávny, autonómny
seemingly [ˈsiːmɪŋlɪ] zdanlivo, ako sa zdá
set the pace - zadať tempo, stanoviť štandard
shun [ʃʌn] strániť sa, vyhýbať sa
sustainability [səˈsteɪnəˈbɪlɪtɪ] udržateľnosť
sustainable [səˈsteɪnəˈbɪl] udržateľný (vývoj, stav)
urban [ˈɜːbən] mestský
valley [ˈvælɪ] údolie
wilderness [ˈwɪldənɪs] divočina


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Police detain controversial ex-Supreme Court judge

President Zuzana Čaputová will meet with her Ukrainian counterpart. No Covid-19 tests or proof of vaccination needed in Austria.


1 h
Far-right LSNS MPs leave the room during Ukrainian President Zelensky's speech.

What kind of person walks out on Zelensky?

The kind that is trying to get into government, unfortunately.


6 h
President Zuzana Čaputová.

Zuzana Čaputová accepts invitation to Kyiv

The president would like to bring an specific offer of help on her visit.


9 h
The Spectrum Hotel in Trnava.

Hotels help refugees with no state aid in sight

Belated aid hurts hotels largely dependent on the summer tourist season.


9 h
SkryťClose ad