Glossary: Slovak police are smart at combating pro-Russian disinformation

The Spectator College glossary relates to the Mass Media topic.

Former Supreme Court justice Štefan Harabin defends Vladimir Putin and justifies the invasion of Ukraine.Former Supreme Court justice Štefan Harabin defends Vladimir Putin and justifies the invasion of Ukraine. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

After a few questions, a pro-Putin supporter called him a fascist

and

War in Ukraine prompts Slovakia to act against disinformation.

address [əˈdres] smerovať (na), riešiť

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

amendment [əˈmendmənt] doplnok, zmena

case in point - názorný príklad

claim [kleɪm] tvrdiť, vyhlasovať

confront [kənˈfrʌnt] postaviť pred (problém, otázku)

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť podstatu

decay [dɪˈkeɪ] upadať, rozkladať sa

disinformation [ˌdɪsɪnfəˈmeɪʃən] dezinformácie

draw closer [drɔː kləʊz] dotiahnuť, priblížiť

fraud [frɔːd] podvod

gear up [gɪə] pripravovať sa

hastily [ˈheɪstɪlɪ] rýchlo

illustrate [ˈɪləˌstreɪt] doložiť príkladmi, objasniť

inundate [ˈɪnʌnˌdeɪt] zaplaviť, zahltiť

label (oneself) [ˈleɪbəl] označovať (sa) za

lame duck [leɪm] neschopák

logic [ˈlɒdʒɪk] metóda, spôsob uvažovania

malicious[məˈlɪʃəs] zlomyseľný, podlý

note [nəʊt] všimnúť si, upozorniť

official [əˈfɪʃəl] štátny úradník

pop up [pɒp] objaviť sa, vynoriť sa

portray [pɔːˈtreɪ] stvárniť, zobraziť

SkryťRemove ad

prompt [prɒmpt] podnietiť, vyzvať

narrative [ˈnærətɪv] príbeh, historka

newsroom [ˈnjuːzˌruːm or] spravodajská miestnosť, redakcia

perception [pəˈsepʃən] vnímanie, pohľad na

propaganda [prɒpəˈɡandə] propaganda

purport [pɜːˈpɔːt] tvrdiť, vyhlasovať (nepravdivo)

purported [pəˈpɔːtɪd] vyhlasovaný/označovaný za pravdivý

state secretary - štátny tajomník (na ministerstve v SR)

supposedly [səˈpəʊzɪdlɪ] údajne, hypoteticky


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Parliament ratifies Finland and Sweden's NATO protocols

Border checks at the Slovak-Czech border and bike adventures in northern Slovakia.


36m
Volunteers of Bator Tabor playing with children in a Bratislava hospital.

Art auction supporting sick children starts on Tuesday

Works of Slovak, Hungarian, and Romanian artists will also be auctioned online.


26. sep
SkryťClose ad