Spectator on facebook

Spectator on facebook

SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Tracking down local speciality beers

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Tracking down local speciality beers, Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Tracking down local speciality beers, Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

accommodation and trips – ubytovanie a výlety
actually – v skutočnosti
after touring the brewery – po prehliadke pivovaru
alas – bohužiaľ, nanešťastie
be able to satisfy – byť schopný uspokojiť
be interested in – mať záujem, zaujímať sa
brew beer – variť pivo
brewer – sládok
commercial guide – komerčný sprievodca
consumption of beer – spotreba piva
craft brewery – remeselný pivovar
crave a bigger variety – túžiť/bažiť po väčšej škále
deeply-rooted – hlboko zakorenený
different clientele – odlišné zákazníctvo, klientela
disrupted – prerušená
end up – skončiť, zakončiť
enthusiast – nadšenec
established countries – zavedené, etablované štáty
explain all aspects – vysvetliť všetky aspekty
facility – zariadenie
flavour – príchuť
from those in search of spas – od tých, čo hľadajú kúpele
ginger – zázvor
grow bored with – stať sa znudeným, unudiť sa
guide of beer routes – sprievodca pivných trás
historical or cultural monument – historická alebo kultúrna pamätihodnosť
hunting for... – naháňajúc, loviac
in comparison with – v porovnaní s
in existence – existujúcich
independent breweries – nezávislé pivovary
introduce – predstaviť, uviesť
it is worth visiting – sa oplatí navštíviť
launching – spúšťanie, otváraniem
make up about... of the market – tvoriť okolo.... trhu
market share – podiel na trhu
meals and habits – jedlá a zvyky
monastic brewery – kláštorný pivovar
nationalised – znárodnené
offerings – ponuky
office development – kancelárska budova
on one hand – na jednej strane
on the premises – v priestoroch
one the other hand – na druhej strane
operating brewery- fungujúci pivovar
over last few years – za posledných pár rokov
plans involving the launch... – plány zahrnujúce spustenie
promising direction – sľubný smer
promote the products – propagovať výrobky
prospects for development of... – vyhliadky na rozvoj...
provide – poskytnúť
recent boom – nedávny rozmach
regional culinary experiences – miestne kulinárske zážitky
reviving old breweries – oživovanie starých pivovarov
sample – testovať vzorky
see a gradual revival – zažívať postupné oživenie
Slovak Tourist Board – Slovenská agentúra pre cestovný ruch
speciality beers – novinkové, špeciálne pivá
tank – nádrž, nádoba
taste – ochutnať
those with smaller operations – tie s menšou produkciou
to a certain extent – do istej miery
tours of breweries – prehliadky pivovarov
travel far and wide – cestovať kade-tade
unconventional flavours – nekonvenčné/netradičné chute
unfiltered, unpasteurised beers – nefiltrované, nepasterizované
unified flavour of beer – jednotnou chuťou piva
visual appeal – vizuálna príťažlivosť
well dispersed – veľmi rozptýlený
which have otherwise not yet been discovered – ktoré ešte inak neboli objavené
wine destinations – vínne ciele
wine-making tradition – tradícia vinárstva
yeast beers – kvasnicové pivá

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Topic: Spectator College


Top stories

Automotive industry and e-commerce drive the industrial sector

Western Slovakia with Bratislava remains the strongest locality.

Prologis Park Bratislava

Investigative journalists awarded for their bravery

Seven journalists received the White Crow award for defending the public good. The organisers of For a Decent Slovakia were given a special vote of thanks.

The award-winning journalists

Kia kicks off production of the new ProCeed model Photo

More than 300 workers participated in the training held at a Korean research centre.

How to elect your mayor

When you live in a small village, you don't care about Bratislava. At home, everything is at stake.