Glossary: Tracking down local speciality beers

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Tracking down local speciality beers, Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Tracking down local speciality beers, Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

accommodation and trips – ubytovanie a výlety
actually – v skutočnosti
after touring the brewery – po prehliadke pivovaru
alas – bohužiaľ, nanešťastie
be able to satisfy – byť schopný uspokojiť
be interested in – mať záujem, zaujímať sa
brew beer – variť pivo
brewer – sládok
commercial guide – komerčný sprievodca
consumption of beer – spotreba piva
craft brewery – remeselný pivovar
crave a bigger variety – túžiť/bažiť po väčšej škále
deeply-rooted – hlboko zakorenený
different clientele – odlišné zákazníctvo, klientela
disrupted – prerušená
end up – skončiť, zakončiť
enthusiast – nadšenec
established countries – zavedené, etablované štáty
explain all aspects – vysvetliť všetky aspekty
facility – zariadenie
flavour – príchuť
from those in search of spas – od tých, čo hľadajú kúpele
ginger – zázvor
grow bored with – stať sa znudeným, unudiť sa
guide of beer routes – sprievodca pivných trás
historical or cultural monument – historická alebo kultúrna pamätihodnosť
hunting for... – naháňajúc, loviac
in comparison with – v porovnaní s
in existence – existujúcich
independent breweries – nezávislé pivovary
introduce – predstaviť, uviesť
it is worth visiting – sa oplatí navštíviť
launching – spúšťanie, otváraniem
make up about... of the market – tvoriť okolo.... trhu
market share – podiel na trhu
meals and habits – jedlá a zvyky
monastic brewery – kláštorný pivovar
nationalised – znárodnené
offerings – ponuky
office development – kancelárska budova
on one hand – na jednej strane
on the premises – v priestoroch
one the other hand – na druhej strane
operating brewery- fungujúci pivovar
over last few years – za posledných pár rokov
plans involving the launch... – plány zahrnujúce spustenie
promising direction – sľubný smer
promote the products – propagovať výrobky
prospects for development of... – vyhliadky na rozvoj...
provide – poskytnúť
recent boom – nedávny rozmach
regional culinary experiences – miestne kulinárske zážitky
reviving old breweries – oživovanie starých pivovarov
sample – testovať vzorky
see a gradual revival – zažívať postupné oživenie
Slovak Tourist Board – Slovenská agentúra pre cestovný ruch
speciality beers – novinkové, špeciálne pivá
tank – nádrž, nádoba
taste – ochutnať
those with smaller operations – tie s menšou produkciou
to a certain extent – do istej miery
tours of breweries – prehliadky pivovarov
travel far and wide – cestovať kade-tade
unconventional flavours – nekonvenčné/netradičné chute
unfiltered, unpasteurised beers – nefiltrované, nepasterizované
unified flavour of beer – jednotnou chuťou piva
visual appeal – vizuálna príťažlivosť
well dispersed – veľmi rozptýlený
which have otherwise not yet been discovered – ktoré ešte inak neboli objavené
wine destinations – vínne ciele
wine-making tradition – tradícia vinárstva
yeast beers – kvasnicové pivá

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

Top stories

Foreigners' Police Department on Regrútska 4, Bratislava-Vajnory.

News digest: 20 questions for Foreigners' Police

New Zealand citizen assaulted in Bratislava, ex-interior minister taken to court, and another 'History Talks' edition.


43m
Volkswagen will make all-electric versions of the Porsche Cayenne luxury SUV.

News Digest: Volkswagen Slovakia to produce all-electric luxury SUV

LGBT+ minority could face new difficulties, a suspect is charged in the Daniel Tupý murder case.


24. mar
Filip Toška holding chard in the hydroponic Hausnatura farm.

How a Mayan doomsday prophecy took a Slovak to hi-tech agriculture

Hydroponic farm run out of former telephone exchange.


9. mar
Bratislava Foreigners' Police department.

FAQ: How to interact with the Foreigners’ Police

Some officers are good – but some, even the police admit, are ‘a disgrace to the force’.


4 h
SkryťClose ad