Glossary: Bad habits or lack of opportunities?

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Young people, illustrative stock photo.Young people, illustrative stock photo. (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles Bad habits or lack of opportunities? and High expectations for first job, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

abroad – zahraničie
active approach – aktívny prístup
adaptable – prispôsobivý
additional – dodatočný
adjust – prispôsobiť
advantage – výhoda
allowance – príspevok
ascribe – pripísať
bad habit – zlý návyk
behaviour – správanie
candidate – kandidát
complain – sťažovať sa
consider – zvažovať
decisive – rozhodujúci
defend – obhajovať
demand – požiadavka
discourage – odradiť
employee – zamestnanec
employer – zamestnávateľ
evaluate – hodnotiť
expectation – očakávanie
failure – zlyhanie
financial compensation – finančná kompenzácia
fluctuation – fluktuácia
graduate – absolvent
hire – zamestnať
household – domácnosť
impartial – nestranný
inadequate – neprimeraný
independent decision – nezávislé rozhodnutie
influence – ovplyvňovať
inquiry – anketa
inspect – preskúmať
insufficiently – nedostatočne
integrate – zapojiť sa
job-hunt – hľadanie práce
jobseeker – uchádzač o zamestnanie
labour force – pracovná sila
labour market – pracovný trh
lack of experience – nedostatok skúseností
leave – opustiť
life-long career – celoživotná kariéra
minimum wage – minimálna mzda
non-governmental – mimovládny
notion – predstava
numerous – mnohí
offer – ponúknuť
overall – dohromady
perceive – vnímať
precarious – neštandardný, riskantný
probability – pravdepodobnosť
quarter – štvrtina
ready-made – pripravený
recent – nedávny
recognise – uznávať
requirement – požiadavka
salary – plat
sample – vzorka
source – zdroj
superior – nadriadený
sustainability – udržateľnosť
target group – cieľová skupina
threaten – ohrozovať
unemployment rate – miera nezamestnanosti
vocational – odborný
work ethic – pracovná morálka

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

The big testing: When and where to show up, and what if I don't want to? (FAQ)

Here is what we know about the practicalities of the nationwide testing so far. Testing also applies to foreigners and diplomats in Slovakia.

Pilot testing in Bardejov

Storm transforms into Gale. More judges and an influential businessman detained

The police raid related to corruption in Bratislava courts.

Businessman Zoroslav Kollár (l) was brought to NAKA.

Senate voted STU rector down. Police called to the uni as well

The session of the Academic Senate proposed that Rector Fikar be dismissed.

Miroslav Fikar