Spectator on facebook

Spectator on facebook

Glossary: Slow down, fashion

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

(Source: Gabriel Kuchta, PetitPress)

As well as this special glossary, which relates to the articles Slow down, fashion and What is the deal with palm oil?, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

affordable – cenovo dostupný

aim – zamerať sa

attempt – pokus

ban – zakázať

behaviour – správanie

beneficial – prospešný

biodiesel – bionafta

breeding – chovanie (zvierat)

catwalk – prehliadkové mólo

clearing – výrub

commit – zaviazať sa

conscious – vedomý

consumption – spotreba

contain – obsahovať

contemporary – súčasný

contractor – dodávateľ

controversy – polemika, diskusia

conventional – tradičný, zvyčajný

cotton – bavlna

discount – zľava

distinguish – rozlíšiť

divide – rozdeliť

efficient – účinný

emphasis – dôraz

endangered species – ohrozené druhy

environment – životné prostredie

evolve – vyvíjať sa

expansion – rozšírenie

fabric – látka

flash back – spomínať

fulfil – naplniť

give up – vzdať

greenwashing – zavádzajúca reklama o ekologickosti

habitat – miesto výskytu

harm – poškodiť

chain – reťazec

industry – priemysel

irreplaceable – nenahraditeľný

label – nálepka, štítok

lifetime – životnosť

lipstick – rúž

manner – spôsob

merely – iba

packaged – balený

pile – kopa

plethora – nadmerné množstvo

pollution – znečistenie

purify – očistiť

purpose – účel

rag – handra

requirement – požiadavka

responsibility – zodpovednosť

retailer – maloobchodník

rhino – nosorožec

sew – šiť

shoddy – nekvalitný

stir up – vyvolať, podnietiť

sustainable – udržateľný

threaten – ohroziť

upcycle – znova použiť

waste – odpad

watchdog – strážny pes

widespread – veľmi rozšírený

wildlife – život vo voľnej prírode

workmanship – odborné spracovanie

worn-out – obnosený

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

Topic: Spectator College


Top stories

Press freedom is bleeding across our borders

Critical media are always the first targets of populists and press freedom enemies.

I have met dozens of people possessed by Satan, exorcist claims

An exorcist can help a believer to escape their problems but not to solve them, psychiatrist Hunčík says.

Priest and exorcist Ľuboš Václavek consecrates the office of Erika Jurinová (OĽaNO).

End of investigative show a cause for concern

Media freedom watchdogs believe the scrapping of the only investigative show on public-service television is a threat to its independence.

Jaroslav Rezník

Slovakia is 26th on the Employment Flexibility Index

Higher work surcharges will push Slovakia down.