Glossary: Slow down, fashion

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

(Source: Gabriel Kuchta, PetitPress)

As well as this special glossary, which relates to the articles Slow down, fashion and What is the deal with palm oil?, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

affordable – cenovo dostupný

aim – zamerať sa

attempt – pokus

ban – zakázať

behaviour – správanie

beneficial – prospešný

biodiesel – bionafta

breeding – chovanie (zvierat)

catwalk – prehliadkové mólo

clearing – výrub

commit – zaviazať sa

conscious – vedomý

consumption – spotreba

contain – obsahovať

contemporary – súčasný

contractor – dodávateľ

controversy – polemika, diskusia

conventional – tradičný, zvyčajný

cotton – bavlna

discount – zľava

distinguish – rozlíšiť

divide – rozdeliť

efficient – účinný

emphasis – dôraz

endangered species – ohrozené druhy

environment – životné prostredie

evolve – vyvíjať sa

expansion – rozšírenie

fabric – látka

flash back – spomínať

fulfil – naplniť

give up – vzdať

greenwashing – zavádzajúca reklama o ekologickosti

habitat – miesto výskytu

harm – poškodiť

chain – reťazec

industry – priemysel

irreplaceable – nenahraditeľný

label – nálepka, štítok

lifetime – životnosť

lipstick – rúž

manner – spôsob

merely – iba

packaged – balený

pile – kopa

plethora – nadmerné množstvo

pollution – znečistenie

purify – očistiť

purpose – účel

rag – handra

requirement – požiadavka

responsibility – zodpovednosť

retailer – maloobchodník

rhino – nosorožec

sew – šiť

shoddy – nekvalitný

stir up – vyvolať, podnietiť

sustainable – udržateľný

threaten – ohroziť

upcycle – znova použiť

waste – odpad

watchdog – strážny pes

widespread – veľmi rozšírený

wildlife – život vo voľnej prírode

workmanship – odborné spracovanie

worn-out – obnosený

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. The project was created by The Slovak Spectator in cooperation with their exclusive partner – the Leaf Academy.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

Old-age pension scheme gains three new features

Brand new parental bonus raises concerns.

10 h
Štefan Holý

Deputy PM Holý lied about his exception when travelling to Britain

Corruption demonstrated by a scientist who was barred from travelling.

15 h
Ján Sýkora is an easy-going ice-hockey player who has got a great sense of humour.

We are like the Detva mafia, says a hockey player who lost a bet with his wife

In an entertaining interview, the down-to-earth ice-hockey player, Ján Sýkora, talks about being a busy bee with a poor memory.

20 h

News digest: Weekend testing will be possible on buses as well as in companies

Numbers of victims of human trafficking is alarming. Coronavirus spreads among homeless people in Bratislava.

14 h