BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Velvet Revolution fails to fire student interest

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Illustrative stock photoIllustrative stock photo (Source: SITA)

As well as this special glossary, which relates to the articles Velvet Revolution fails to fire student interest and Velvet Comics, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

agreement – súhlas

available – dostupný

appear – javiť sa, zdať sa

association – združenie, spolok

attitude – prístup, postoj

biased – zaujatý

blind – zaslepiť, oslepiť

bring down – zvrhnúť

characteristics – vlastnosti

civic – občiansky

comics – komiks

communism – komunizmus

conceive of – predstaviť si

constantly – neustále, ustavične

curriculum – učebný plán, študijný program

curtail – skrátiť, zredukovať

dedicate – venovať, zasvätiť (niečomu)

deny something to somebody – upierať

employment – zamestnanosť

experience – skúsenosti

founder – zakladateľ

freedom – sloboda

get across – vysvetliť

goods – tovar

grade – stupeň, ročník

grant – poskytnúť, udeliť

grasp – pochopiť, porozumieť

horizon – obzor

judge – súdiť, posudzovať

lack – nedostatok

live through – prežiť

major sources – hlavné zdroje

matter – látka, predmet (diskusie, skúmania)

milestone – míľnik

myth – mýtus

NGO – mimovládna organizácia

noticeable – zreteľný, zjavný

nostalgia – cnenie

opinion – názor

oppression – útlak, utláčanie

peers – rovesníci

pivotal – kľúčový, ústredný

precede – predchádzať, ísť pred niečím

rare – vzácny, zriedkavý

regime – režim

research – výskum, prieskum

space – priestor

socialism – socializmus

sociologist – sociologička

struggle – mať ťažkosti

subsidise – dotovať, prispievať

take for granted – považovať za samozrejmé

value – ceniť si

velvet – zamat

Velvet Revolution – Nežná revolúcia

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic
This article is also related to other trending topics
Velvet Revolution

Top stories

Economic restart after COVID-19 should be green

Slovakia’s plan for using money from the EU’s Recovery Fund, innovation potential and examples of green solutions and the challenge of renovating buildings are among the highlights of the latest Business Focus.

The Velux plant in Partizánske utilises 97 percent of waste from production.

Cabinet agrees on COVID screening

More details will be presented tomorrow.

Košice

More tips for outings in Bratislava during the lockdown

Walks along the Danube bank offer a feeling of being far from the city rush.

This place, part of Ovsištské Lúky (Ovsište Meadows) in Petržalka, is still Bratislava.

Roundup: Fairytale app that makes children read

An award-winning design by a Slovak architect and a trip to Zádielska dolina valley. Here’s your latest roundup.

A man wearing a face covering sits in an armchair on the snow-covered Main Street in Košice on January 13, 2021.