Glossary: Velvet Revolution fails to fire student interest

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Illustrative stock photoIllustrative stock photo(Source: SITA)

As well as this special glossary, which relates to the articles Velvet Revolution fails to fire student interest and Velvet Comics, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

agreement – súhlas

available – dostupný

appear – javiť sa, zdať sa

association – združenie, spolok

attitude – prístup, postoj

biased – zaujatý

blind – zaslepiť, oslepiť

bring down – zvrhnúť

characteristics – vlastnosti

civic – občiansky

comics – komiks

communism – komunizmus

conceive of – predstaviť si

constantly – neustále, ustavične

curriculum – učebný plán, študijný program

curtail – skrátiť, zredukovať

dedicate – venovať, zasvätiť (niečomu)

deny something to somebody – upierať

employment – zamestnanosť

experience – skúsenosti

founder – zakladateľ

freedom – sloboda

get across – vysvetliť

goods – tovar

grade – stupeň, ročník

grant – poskytnúť, udeliť

grasp – pochopiť, porozumieť

horizon – obzor

judge – súdiť, posudzovať

lack – nedostatok

live through – prežiť

major sources – hlavné zdroje

matter – látka, predmet (diskusie, skúmania)

milestone – míľnik

myth – mýtus

NGO – mimovládna organizácia

noticeable – zreteľný, zjavný

nostalgia – cnenie

opinion – názor

oppression – útlak, utláčanie

peers – rovesníci

pivotal – kľúčový, ústredný

precede – predchádzať, ísť pred niečím

rare – vzácny, zriedkavý

regime – režim

research – výskum, prieskum

space – priestor

socialism – socializmus

sociologist – sociologička

struggle – mať ťažkosti

subsidise – dotovať, prispievať

take for granted – považovať za samozrejmé

value – ceniť si

velvet – zamat

Velvet Revolution – Nežná revolúcia

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Theme: Spectator College


This article is also related to other trending topics: Velvet Revolution

Top stories

Fifty soon for death, wrote Kočner shortly before the murder

Some Threema messages between Kočner and Zsuzsová proven by other evidence.

Abandon hope all ye who enter Threema

Kočner's underworld will not cease to exist with his mere sentencing.

Marian Kočner (r) faces charges for, among others, forging promissory notes.

Paneláky are an irony of history

Many older Slovaks are nostalgic of the job security and the flats they got “from the state for free” before 1989.

The European Commission is sceptical of Slovakia's budget

It forecasts Slovakia’s economic expansion to give way to slower growth.

The government meets in Bratislava on October 2, 2019