BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Velvet Revolution fails to fire student interest

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper.

Illustrative stock photoIllustrative stock photo (Source: SITA)

As well as this special glossary, which relates to the articles Velvet Revolution fails to fire student interest and Velvet Comics, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

agreement – súhlas

available – dostupný

appear – javiť sa, zdať sa

association – združenie, spolok

attitude – prístup, postoj

biased – zaujatý

blind – zaslepiť, oslepiť

bring down – zvrhnúť

characteristics – vlastnosti

civic – občiansky

comics – komiks

communism – komunizmus

conceive of – predstaviť si

constantly – neustále, ustavične

curriculum – učebný plán, študijný program

curtail – skrátiť, zredukovať

dedicate – venovať, zasvätiť (niečomu)

deny something to somebody – upierať

employment – zamestnanosť

experience – skúsenosti

founder – zakladateľ

freedom – sloboda

get across – vysvetliť

goods – tovar

grade – stupeň, ročník

grant – poskytnúť, udeliť

grasp – pochopiť, porozumieť

horizon – obzor

judge – súdiť, posudzovať

lack – nedostatok

live through – prežiť

major sources – hlavné zdroje

matter – látka, predmet (diskusie, skúmania)

milestone – míľnik

myth – mýtus

NGO – mimovládna organizácia

noticeable – zreteľný, zjavný

nostalgia – cnenie

opinion – názor

oppression – útlak, utláčanie

peers – rovesníci

pivotal – kľúčový, ústredný

precede – predchádzať, ísť pred niečím

rare – vzácny, zriedkavý

regime – režim

research – výskum, prieskum

space – priestor

socialism – socializmus

sociologist – sociologička

struggle – mať ťažkosti

subsidise – dotovať, prispievať

take for granted – považovať za samozrejmé

value – ceniť si

velvet – zamat

Velvet Revolution – Nežná revolúcia

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic
This article is also related to other trending topics:
Velvet Revolution

Top stories

Foreign medical workers living in Slovakia ready to help with coronavirus crisis

The Health Ministry is looking for a way to engage them. It is one of the ways the government is looking to secure enough health care professionals to walk Slovakia through the crisis.

Illustrative stock photo

Coronavirus in Slovakia: Do I really have to stay at home this Easter? (FAQ)

Questions about stricter limits on people's movement during Easter holidays answered.

PM Igor Matovič announces new measures. He called on pensioners to stay home.

Which places in Bratislava offer drive-through food?

Check out some tips for more than fast food.

Slovakia has two coronavirus victims (news digest)

The government toughens up measures on the movement of people at its April 6 session.

President Zuzana Čaputová met with PM Igor Matovič (r) and Speaker of Parliament Boris Kollár (l) on April 6.