Glossary: Slovak police are smart at combating pro-Russian disinformation

The Spectator College glossary relates to the Mass Media topic.

Former Supreme Court justice Štefan Harabin defends Vladimir Putin and justifies the invasion of Ukraine.Former Supreme Court justice Štefan Harabin defends Vladimir Putin and justifies the invasion of Ukraine. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

After a few questions, a pro-Putin supporter called him a fascist

and

War in Ukraine prompts Slovakia to act against disinformation.

address [əˈdres] smerovať (na), riešiť

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

amendment [əˈmendmənt] doplnok, zmena

case in point - názorný príklad

claim [kleɪm] tvrdiť, vyhlasovať

confront [kənˈfrʌnt] postaviť pred (problém, otázku)

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť podstatu

decay [dɪˈkeɪ] upadať, rozkladať sa

SkryťTurn off ads

disinformation [ˌdɪsɪnfəˈmeɪʃən] dezinformácie

draw closer [drɔː kləʊz] dotiahnuť, priblížiť

fraud [frɔːd] podvod

gear up [gɪə] pripravovať sa

hastily [ˈheɪstɪlɪ] rýchlo

illustrate [ˈɪləˌstreɪt] doložiť príkladmi, objasniť

inundate [ˈɪnʌnˌdeɪt] zaplaviť, zahltiť

label (oneself) [ˈleɪbəl] označovať (sa) za

lame duck [leɪm] neschopák

logic [ˈlɒdʒɪk] metóda, spôsob uvažovania

malicious[məˈlɪʃəs] zlomyseľný, podlý

note [nəʊt] všimnúť si, upozorniť

official [əˈfɪʃəl] štátny úradník

pop up [pɒp] objaviť sa, vynoriť sa

portray [pɔːˈtreɪ] stvárniť, zobraziť

SkryťTurn off ads

prompt [prɒmpt] podnietiť, vyzvať

narrative [ˈnærətɪv] príbeh, historka

newsroom [ˈnjuːzˌruːm or] spravodajská miestnosť, redakcia

perception [pəˈsepʃən] vnímanie, pohľad na

propaganda [prɒpəˈɡandə] propaganda

purport [pɜːˈpɔːt] tvrdiť, vyhlasovať (nepravdivo)

purported [pəˈpɔːtɪd] vyhlasovaný/označovaný za pravdivý

state secretary - štátny tajomník (na ministerstve v SR)

supposedly [səˈpəʊzɪdlɪ] údajne, hypoteticky


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

A supporter of Russia during one of the so-called "True march for peace" events.

News digest: Some bad news stories from Slovakia

Hints of Russia winning information war in Slovakia, interview with new Foreign Affairs Minister, and an event for book lovers.


7 h
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
Miroslav Wlachovský.

MFA Wlachovský: Slovaks would be surprised by what Russians say about us

The new head of Slovak diplomacy, Wlachovský, explains what he wants to accomplish.


12 h
Marian Kočner arrives in court in Pezinok, western Slovakia, on May 19, 2023.

Slovak court's verdict in Kuciak case leaves 'bitter taste'

Zsuzsová was found guilty of masterminding the murder of the journalist, but the judges could not find any direct evidence linking Marian Kočner, a subject of Kuciak's stories, to the murder.


16 h
SkryťClose ad